Dziś78
Wczoraj548
Tydzień1773
Miesiąc21488
RAZEM273477

Szczegóły

  • IP: 18.204.227.117
  • Przeglądarka Unknown
  • Wersja
  • System Unknown

Teraz

2
Online

28-05-20

Obowiązki Pacjenta

Potwierdzenie ubezpieczenia

Pacjent ma obowiązek udokumentować swoje prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego przez okazanie dokumentu potwierdzającego aktualne odprowadzanie składki zdrowotnej.

Dokumentem tym jest każdy dokument potwierdzający aktualne odprowadzanie składek:

  • n.p. legitymacja ubezpieczeniowa pracownicza, lub rodzinna ( ważna 30 dni), druk ZUS RMUA od pracodawcy
  • legitymacja rencisty/ emeryta- aktualna ( odcinek renty, emerytury)
  • dowód opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby prowadzącej działalność i.t.p.

Pacjent powinien posiadać taki dokument zgłaszając się na poradę   lub badanie i jest zobowiązany go przedstawić na życzenie pracownika ZOZ.

Podstawa prawna: Art. 50 ustawy zdrowotnej

Rezygnacja z terminu porady

Pacjent ma obowiązek niezwłocznie poinformować ZOZ, jeżeli nie może skorzystać  lub zrezygnował  z uzgodnionego terminu porady specjalistycznej, czy innej procedury medycznej.

Nie wolno zapisywać się w dwóch miejscach na taką samą poradę na podstawie jednego skierowania

Podstawa prawna: Art. 20 ustawy zdrowotnej

Wizyta w poradni specjalistycznej

Na każdą wizytę w poradni specjalistycznej Pacjent powinien za sobą przynieść:

  • Dowód ubezpieczenia
  • Wyniki badań związanych z danym schorzeniem

Spis aktualnie przyjmowanych leków