Laryngologiczna

Obowiązuje skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Porady udzielone Pacjentowi bez wymaganego skierowania opłaca Pacjent (ustawa Zdrowotna, art.61)

 

lek. specjalista otolaryngolog

Gabinet

Dzień:

Godziny:

 Zuzanna  Kurzela

6

Poniedziałek

Czwartek

8.00 - 14.00

  12.30 - 17.00

 Krzysztof  Rudnik

6

     Wtorek

 8.00 - 12.00 

 Rejestracja na określony dzień i godzinę.