Dziś4
Wczoraj653
Tydzień657
Miesiąc1517
RAZEM312459

Szczegóły

  • IP: 34.200.218.187
  • Przeglądarka Unknown
  • Wersja
  • System Unknown

Teraz

1
Online

04-08-20

Regulamin rejestracji internetowej

REGULAMIN   REJESTRACJI   INTERNETOWEJ

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żukowie – SP ZOZ

 

1.      Rejestracja internetowa jest udostępniana dla Pacjentów, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej –POZ  w  SP ZOZ .

2.      Logowanie do systemu  Rejestracji internetowej odbywa się na podstawie loginu i hasła,

3.      W rejestracji ogólnej  należy złożyć oświadczenie o udostępnieniu adresu e-mail Pacjenta. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.

4.      Z jednego adresu e-mail istnieje możliwość zarejestrowania kilku bliskich osób ( np. członków rodziny).  

5.      W przypadku zmiany adresu e-mail, należy zgłosić ten fakt w  rejestracji, celem ponownej aktywacji.

6.      Rejestracja internetowa umożliwia rejestrację:

-          wyłącznie do wybranego przez Pacjenta lekarza POZ,

-          z wyprzedzeniem do 7 dni

-          na jedną wizytę do lekarza POZ dla wybranego Pacjenta

-          na przekazanie przez Pacjenta ważnych danych na planowaną wizytę

-          uzupełnienie i sprawdzenie swoich danych znajdujących się w bazie SP ZOZ.

7.      Po dokonaniu rejestracji pacjent Pacjent może dokonać rezygnacji z wizyty (najpóźniej na 5 godz. przed wizytą).

8.      SPZOZ może powiadomić Pacjenta o odwołaniu wizyty podając powód .

         Harmonogram pracy lekarzy może ulec zmianie w nagłych przypadkach.

9.      Wybranie terminu kolejnej wizyty może nastąpić po zrealizowaniu wizyty lub po rezygnacji z wcześniej zarezerwowanej.

10.  Rejestracja internetowa nie gwarantuje bezpłatnej wizyty u lekarza, gdy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń w ramach ubezpieczenia.

11.  Pacjent, który nie zgłasza się na umówione internetowo wizyty po raz kolejny, może być pozbawiony prawa do korzystania z rejestracji online przez okres do 3 miesięcy.

12.  Prawo do Rejestracji internetowej może zostać odebrane na skutek nie przestrzegania regulaminu.

13.  SP ZOZ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie i regulaminie bez uprzedniego powiadamiania. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej SP ZOZ Żukowo -  www.zozzukowo.pl

 

 Dyrektor SP ZOZ Żukowo

Joanna Komorowska