Dla Państwa wygody i skrócenia czasu obsługi Pacjentów przy wejściu umożliwiamy przygotowanie w domu druku wywiadu epidemiologicznego.

OGŁOSZENIE
O naborze na stanowisko pracy inspektor do spraw kadr

czytaj więcej ...

Należy się udać do mobilnego punktu pobrań ( patrz załącznik)
własnym środkiem transportu ( nie korzystać z komunikacji publicznej)

Dziękujemy bardzo za serdeczność i pieczołowicie uszyte maseczki ochronne - Paniom z Koła Gospodyń w Miszewie oraz darczyńcom z oddziału kartuskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pacjenci zadeklarowani do SPZOZ w Żukowie pozostający w obowiązkowej izolacji związanej z zakażeniem COVID otrzymują około 7 dnia izolacji automatycznego sms-a z zaleceniem kontaktu ze swoim lekarzem POZ.