SPZOZ w Żukowie został zgłoszony przez pacjentów
do nagrody w akcji Hipokrates 2022- największym plebiscycie tego rodzaju w Polsce.
Plebiscyt prowadzi w naszym województwie Dziennik Bałtycki.
Nominacje czytelników otrzymały także poszczególne osoby z białego personelu.
Wybierz z nami placówkę i pracowników roku ochrony zdrowia
- głosowanie w plebiscycie rozpoczęte!
Celem plebiscytu jest nagrodzenie pracowników ochrony zdrowia, którzy cieszą się największym uznaniem pacjentów.

głosujemy na:
www.dziennikbaltycki.pl/hipokrates

ZAPRASZAMY!