Podajemy przydatne linki

Informacje dla obywateli z Ukrainy: / інформація для громадян ...

www.ua.gov.pl

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Informacje dla chcących pomóc:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Pomorskie: punkt recepcyjny  dla przybywających z Ukrainy:

Dom Harcerza. Gdańsk ul. Za murami 2/10

 

Telefoniczne konsultacje lekarskie po ukraińsku

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość rozmawiania w języku ukraińskim na Teleplatformie Pierwszego Kontaktu. Dzwoniąc pod numer 800 137 200, każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w obawie przed rosyjską agresją, uzyska konsultację lekarską w ojczystym języku.

Telefonowanie na numer TPK jest bezpłatne, a obsługą obywateli Ukrainy zajmą się w dużej mierze ukraińscy lekarze, którzy obecnie swój zawód wykonują w Polsce.

– Dzięki ukraińskiej linii konsultacyjnej – od 27 lutego – wszyscy przyjeżdżający do Polski obywatele Ukrainy, którzy chcą skonsultować swój stan zdrowia, uzyskać receptę lub skierowanie, będą mogli bez przeszkód to zrobić z każdego miejsca, w którym się znaleźli – podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu działa w nocy, weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej.