Rada Społeczna SPZOZ jest organem Zakładu wybranym przez Radę Miejską, pełniącym rolę doradczą dla kierownika i organu założycielskiego, zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

Skład Rady Społecznej SPZOZ od 15.06.2023r.:

Przewodniczący:

  • P. Bogumiła Ropel

Członkowie:

  • p.  Andrzej Dawidowski : przedstawiciel Wojewody
  • p.  Albin Bychowski
  • p.  Brygida Treder
  • p.  Jacek Fopke
  • p.  Grzegorz Tokarski
  • p.  Jarosław Wójcik