1) Transport pomocowy jest przeznaczony dla osób które zostały zarejestrowane na określony dzień i godzinę na
szczepienie p/COVID 19 i

  • Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami
  • Mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze nie mające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Transport tych osób na szczepienie będzie się odbywał we współpracy z samorządem terytorialnym i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

2) Transport sanitarny : osoby które ze względów zdrowotnych wymagają transportu sanitarnego będą mogły z niego skorzystać po uprzedniej decyzji lekarza o kwalifikacji do takiego typu transportu.

Konieczność uzyskania pomocy w dotarciu do punktu szczepień lub w przeprowadzeniu szczepienia osoby, która nie ma możliwości opuszczenia miejsca zamieszkania/ pobytu należy w naszym podmiocie leczniczym zgłosić do miejsca swojej opieki zdrowotnej:

  • Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie: tel (58) 552-80-80
  • Ośrodek Zdrowia w Baninie             tel (58) 681-89-25
  • Przychodnia Rejonowa w Żukowie: tel (58) 694-42-44