Pacjenci zadeklarowani do SPZOZ w Żukowie pozostający w obowiązkowej izolacji związanej z zakażeniem COVID otrzymują około 7 dnia izolacji automatycznego sms-a z zaleceniem kontaktu ze swoim lekarzem POZ.

Należy się udać do mobilnego punktu pobrań ( patrz załącznik)
własnym środkiem transportu ( nie korzystać z komunikacji publicznej)

Szanowni Pacjenci

Pracujemy dla Państwa nieprzerwanie. Nadal utrzymuje się epidemia koronawirusa i obowiązują aktualne, powszechnie znane obostrzenia.

Dziękujemy bardzo za serdeczność i pieczołowicie uszyte maseczki ochronne - Paniom z Koła Gospodyń w Miszewie oraz darczyńcom z oddziału kartuskiego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osoba która przebywała w krajach, miejscach w których stwierdzano zachorowania , lub miała kontakt z osobą u której stwierdzono zakażenie