Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że odszedł od nas nagle nasz Kolega

lekarz medycyny Wojciech Kupper

pediatra, specjalista medycyny rodzinnej. specjalista medycyny pracy.

Zespół pracowników SPZOZ w  Żukowie utracił bliską osobę a  społeczność Gminy Żukowo oddanego i pracowitego, wieloletniego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pan doktor Kupper był absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku,  uzyskał tytuł pediatry,  następnie specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej a niedawno także specjalisty medycyny pracy. Ustawicznie pogłębiał swoją wiedzę i zdobywał nowe umiejętności.

Pracował w naszym Zakładzie od roku 2000, w listopadzie mija 21 lat Jego pracy w Żukowie. Do ostatniego dnia opiekował się z oddaniem dużą populacją swoich pacjentów w różnym wieku - dzieci, młodzieży i dorosłych. Całe rodziny korzystały z licznych porad i wizyt Pana Doktora.

Mogliśmy na niego zawsze liczyć w zespole lekarskim. Życzliwy i koleżeński pomagał nam w trudnych sytuacjach. Cechował się przy tym prawością, odpowiedzialnością, energią i zdrowym rozsądkiem.

Będzie nam go bardzo brakowało…

Siostrze - Pani doktor Katarzynie Kupper Spychalskiej, Rodzinie osobom bliskim i przyjaciołom Pana Doktora składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 

Dyrekcja i pracownicy SPZOZ w Żukowie


INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Osoby zadeklarowane dotąd do Pana Doktora Wojciecha Kuppera pozostają pod opieką lekarską w naszym Zakładzie i mogą korzystać z porad innych lekarzy, po uzgodnieniu terminu z rejestracją.

Nie trzeba natychmiast dokonywać nowego wyboru lekarza.

Nowa deklaracja może być złożona spokojnie w przyszłości.