Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie
jest placówką, której celem jest ciągła, kompleksowa i dostępna opieka zdrowotna nad mieszkańcami Gminy Żukowo.

Pacjenci przyjmowani są w czterech miejscach:

 1. Przychodnia Rejonowa w Żukowie
 2. Ośrodek Zdrowia w Chwaszczynie - Filia nr 2
 3. Ośrodek Zdrowia w Baninie - Filia nr 1
 4. Punkt Lekarski w Leźnie - Filia nr 3

Zgodnie z potrzebami naszych podopiecznych wykonujemy świadczenia zdrowotne dla dorosłych i dzieci w następujących zakresach:

 • Podstawowa opieka zdrowotna (specjaliści medycyny rodzinnej, pediatrzy, lekarze chorób wewnętrznych, pielęgniarki praktyki, pielęgniarki środowiskowo- rodzinne, położne środowiskowo-rodzinne) porady są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-19.00
 • Medycyna szkolna
 • Transport sanitarny pon- pt 08.00-18.00 w celu niezbędnego dalszego leczenia osób z niesprawnym układem ruchu, na zlecenie lekarza
 • Poradnie specjalistyczne: rejestracja telefoniczna lub osobista w godz. 07.30 - 15.00
 • poradnia chirurgii ogólnej 
 • poradnia diabetologiczna
 • poradnia dermatologiczna
 • poradnia kardiologiczna  poza umową z NFZ
 • poradnia neurologiczna 
 • poradnia neurologii dzięcięcej 
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia reumatologiczna  
 • poradnia urologiczna
 • poradnia pulmonologiczna
 • Rehabilitacja medyczna (gabinet fizjoterapii)
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,  dla dorosłych
 • Promocja zdrowia i profilaktyka
 • Diagnostyka medyczna: ultrasonografia, ECHO, EKG, badania laboratoryjne (laboratorium zewnętrzne), inne- na zasadzie współpracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żukowie zabiega o wysoką jakość usług zdrowotnych, współpracuje z personelem o wysokich kwalifikacjach, inwestuje w wysokiej jakości nowoczesny sprzęt medyczny, współpracuje z renomowanymi ośrodkami diagnostycznymi.

Jesteśmy jedną z największych placówek opieki zdrowotnej w powiecie kartuskim. Żukowo jest jednym z największych ośrodków opieki specjalistycznej w tym rejonie.

W Żukowie stacjonuje karetka wypadkowa należąca do powiatowego systemu ratownictwa tel. 112 lub 999

RODZAJ ŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO

Porada ogólna (lekarz internista, pediatra, rodzinny)

Wizyta domowa lekarza ogólnego

Zaświadczenie lekarskie- lekarz ogólny

Wizyta domowa pielęgniarki

Porada chirurgiczna

Porada kardiologiczna = porady poza NFZ

Porada laryngologiczna

Porada okulistyczna

Porada neurologiczna

Porada neurologiczna - dzieci do 18 r.z

Porada dermatologiczna

Porada urologiczna

Porada psychiatryczna

Porada psychiatryczna - dzieci i młodzieży do 18 r.ż

Porada reumatologiczna

Zaświadczenie lekarza specjalisty

Badanie pola widzenia – polomierz statyczny

Autorefraktometria (badanie wzroku komputerowe)

Rektoskopia, anoskopia

Zabieg ambulatoryjny leczniczy

Porada psychologa

 

RODZAJ ZABIEGU

Iniekcja domięśniowa, podskórna

Iniekcja dożylna

Wlew kroplowy

Pomiar ciśnienia tętniczego

Pobranie krwi

Próba uczuleniowa, szczepienie (szczepionka własna)

Zmiana opatrunku

Pomiar poziomu glukozy (glukometrem)

Badanie moczu (analizator paskowy)

Inhalacje (MDI + spacer)

Inhalacje (inhalator pneumatyczny)

Odśluzowanie ssakiem

Plastrowanie (steri- strip)

Bańki

Założenie szwów na niewielką ranę

Wymiana cewnika

Szczepienie p/grypie

Szczepienie p/WZW B

Transport sanitarny

wyposażony ambulans transportowy Volkswagen Transporter

Kopia dokumentacji medycznej

Dla osób i podmiotów uprawnionych, odpłatnie

NAZWA USŁUGI

Badanie laboratoryjne

USG jamy brzusznej

USG miednicy małej

USG szyi (tarczyca, węzły chłonne, przytarczyce, ślinianki)

USG sutków

USG przezciemiączkowe

USG zmian powierzchniowych

USG jader, moszny

USG stawów biodrowych u dzieci z oceną lekarza ortopedy

USG badanie przepływu naczyniowego- kończyny / szyja

ECHO u dziecka

ECHO u dorosłego

EKG klasyczne

EKG komputerowe

HOLTER RR (24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego)

Spirometria

Spirometria z próba rozkurczowa

 

KINEZYTERAPIA ( ok. 20 min.)

Ćwiczenia bierne

Ćwiczenia czynno-bierne

Ćwiczenia czynne

Pionizacja, nauka siadania i chodu

Ćwiczenia ogólno usprawniające i inne

Ćwiczenia metodami specjalnymi neurofizjologiczne

FIZYKOTERAPIA

Galwanizacja

Jonoforeza

Elektrostymulacja

Prądy diadynamiczne

Prądy interferencyjne

Prądy Tensa

Prądy Treberta

Ultradźwieki miejscowe

Ultrafonoforeza

Laseroterapia punktowa

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Światło spolaryzowane

Termożele

Okłady wilgotne

Krioterapia miejscowa

Masaż suchy częściowy

SPZOZ przewiduje możliwość wykonania innych niż wymienione usług medycznych w ramach umowy.