W związku z obowiązkami pracodawców w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników SPZOZ w Żukowie oferuje usługi z zakresu medycyny pracy.

Oferowane przez nas badania obejmują:

  • Opiekę profilaktyczną nad pracownikami, w tym badania wstępne, kontrolne i okresowe (brak lekarza - do odwołania)
  • Badania laboratoryjne
  • Konsultacje specjalistyczne odpowiednie do stanowiska, jego uciążliwości i szkodliwości
  • Badania lekarskie dla celów sanitarno- epidemiologicznych
  • Inne badania zlecane przez pracodawcę z myślą o zdrowiu pracowników ( n.p. usg sutka dla kobiet, usg tarczycy i inne)

Usługi z zakresu medycyny pracy wykonujemy na zasadzie umowy z pracodawcą.

Kontakt: dyrekcja ZOZ tel. 0-58-681-70-27

Zapraszamy

Korzystanie z usług SPZOZ jest formą współpracy i wzajemnego wsparcia w lokalnym środowisku.